parterapi i oslo, logo, med aktiviteter og kurs

Hva er parterapi?

Det er vanskelig å snakke om hva parterapi generelt er. Her finner du ett forsøk. Et annet finner du på mine hjemmesider for gestaltterapi: https://www.gestaltterapeutoslo.no/parterapi/

Jeg antar at du leser denne siden fordi du lurer på hvordan det er å komme i terapi hos meg. Men det er vanskelig å svare på dette, fordi terapien ser forskjellig ut avhengig av hvem dere er som kommer til meg. Utgangspunktet for terapien er deres unike behov, og innholdet skapes i vårt møte i terapirommet. Derfor kan jeg ikke si at jeg jobber med eksempelvis kommunikasjon, fordi dere kanskje trenger noe annet, som å opparbeide tillit. Dermed kan jeg heller ikke ha et fast opplegg å følge, og jeg kan ikke si hvor lang tid terapien tar.

Når jeg likevel prøver meg på å si noe om hva som er felles for de ulike terapeutiske forløpene, er det umulig å bruke eksempler som er relevante for alle. Jeg håper du kan finne litt inspirasjon i noe av hva jeg skriver, og at du kan se bort fra resten. Teksten som følger er ikke uttømmende og den mangler mange viktige temaer.

Hvem går i terapi?

kvinne og klovn sitter, går kanskje i terapi
Det er alle mulige slags par som kommer i terapi. Disse to har ikke kommet til meg, men det ville sannelig vært interessant å møte dem i terapirommet.

Det er unge og gamle som kommer i terapi, med forskjellige yrker, utdanning og interesser. Det er mennesker med kortvarige eller lange relasjoner og med alskens seksuelle legninger. Noen kommer fordi samtalene eskalerer til konflikter. Andre fordi de ikke snakker sammen lenger. Noen har opplevd utroskap. Andre har bare gått lei av hverandre. I noen forhold syns den ene de har for lite sex og den andre syns de har for mye. Så er det jo alle mennesker som ikke har tort å fortelle partner om sine innerste seksuelle drømmer. Svaret på hvem som kommer i parterapi kan kort og godt summeres med: Alle mulige mennesker som føler at de trenger hjelp for relasjonen.

Et fåtall som kommer i parterapi har det i utgangspunktet fint, men de kommer fordi de ønsker å utvikle seg videre. Det kan handle om å realisere drømmer sammen, å lære nye måter å kommunisere og uttrykke kjærlighet for partner (før vanens konflikter begynner å ta dem), å utvide det seksuelle repertoaret eller noe helt annet. Du trenger ikke å ha et problem for å gå i terapi. Det aller viktigste vi gjør i terapi er å oppdage hvordan dere fungerer sammen, og det gjør vi uansett dere kommer med positive eller negative fortegn.

Par i terapi

Det er viktig å huske at det er dere som par som kommer i terapi. Det betyr det er deres interaksjoner, deres historie, deres drømmer, deres kommunikasjon, etc., som er tema for terapien. La oss si at dere kommer fordi dere sliter med sex, og at en av dere tar med seg dype traumer inn i terapien. Parterapiens oppgave er i slike tilfeller ikke å løse opp i traumaene, men å se hvordan dere som par håndterer situasjonen. Vi kan gjerne snakke om hvordan dere støtter hverandre i en slik situasjon, og vi kan se på hvordan traumaet påvirker hvordan dere har det, og kanskje føles det dermed lettere for den som primært bærer på traumaet. Likevel, den terapeutiske prosessen av selve traumaet hører ikke hjemme i parterapirommet.

Hvordan er det å komme inn i terapirommet?

Det er helt normalt å være nervøs for å gå til parterapeut, å synes det er vanskelig eller flaut eller unaturlig eller skamfullt. Og vet du hva? Jeg blir også nervøs når et nytt par kommer til meg. Jeg er ikke en emosjonell Superman som er avskåret fra mine følelser. Jeg skal også bli kjent med nye mennesker i terapirommet, og selv om jeg stort sett er glad i mennesker og liker å jobbe terapeutisk, er det alltid litt nervøst å møte nye par i terapi.

Når vi så sitter sammen begynner vi å bli kjent med hverandre. Mest sannsynlig snakker vi om litt overfladiske ting til å begynne med, men dette er også viktig. Vi trenger å bli kjent med de hverdagslige sidene av hverandres liv.

kvinne slår mann med boksehansker, de trenger parterapi
Heldigvis går det som oftest roligere for seg i terapirommet. Men sammen med et par som i utgangspunktet er ganske trygge på hverandre kunne det kanskje vært et spennende eksperiment å iscenesette dette.

Men dere kommer jo mest sannsynlig i terapi fordi dere har en utfordring. De aller fleste velger å bare si rett ut hva det handler om, men jeg vil at dere skal vite at jeg er full av respekt og ærbødighet for at dere velger å brette ut det innerste fra deres kjærlighetsliv. Og egentlig er det noe helt unaturlig med å fortelle dette. Tillit bygges over tid, og jeg lover å gjøre alt jeg kan for å vise at jeg fortjener tilliten dere gir meg. Når dere kommer i terapirommet har dere mest sannsynlig valgt å gi meg tillit før jeg har fortjent den, og det står dere i respekt for.

En latterlig enkel modell for parterapi

Det som skjer i terapirommet kan sammenfattes i ordene:

  • Utfordring
  • Funksjon
  • Mål

Det kan også sies med litt flere ord:

  • Dere kommer med en utfordring.
  • Vi ser på hvordan dere fungerer sammen relatert til utfordringen.
  • Dere setter mål som vi jobber mot.

Men relasjoner er ikke som å lære matte, så her snakker vi ikke om en enkel lineær prosess. Det er heller sånn at vi beveger oss mellom de tre stadiene konstant. Dessuten har partene i paret ofte ganske forskjellige måter å se på hva utfordringen er.

John Gottman, parterapinestoren, sier at (heteroseksuelle) kvinners vanligste klage mot sine menn er at han er for lite oppmerksom og nærværende, og menns vanligste klage er at det er for mye konflikt og at de har for lite sex. Vel, forhold er langt mer mangefasetterte enn så, men la oss nå ta dette som et eksempel.

I Gottmans eksempel ser paret helt ulikt på hvordan relasjonen egentlig er (funksjon). Det gjør det vanskelig å enes om hva utfordringen er, og dermed er det jo også vanskelig å vite hvilke mål det går å ha for relasjonen. For å komme videre i dette tilfellet vil vi se på funksjonen, altså vi vil se om vi kan finne en litt større enighet om hvordan dere fungerer sammen.

Iblant skal det ikke mer til enn at dere ser relasjonen i et lytt lys for at ting blir bedre. På den ene siden kan samforståelse lede til at begge føler seg sett, og nøkkelen til forandring ligger jo også i forståelse.

At det viktigste er å se hvordan relasjonen fungerer kanskje kan høres helt banalt innlysende ut, men det er ikke så enkelt å få det til på egen hånd. Som parterapeut har jeg et blikk fra utsiden og jeg er ikke forutinntatt i deres utfordringer. Det betyr at jeg kan observere hvordan dere fungerer sammen og speile det tilbake. Og iblant kan det bokstavelig talt være så enkelt å komme videre. Hvis dere eskalerer en konflikt kanskje jeg kan se hvor det skjer, og bare en sånn innsikt kan få en konflikt til å se helt unødvendig ut. Det kan være at dere har en felles utfordring, men dere er vant til å svare med å komme med løsninger på utfordringer for raskt, sånn at begge føler at den andre ikke lytter.

Behov

Par kan selvfølgelig komme med helt andre typer problemer enn hva jeg antydet i forrige avsnitt, og parene kan selvfølgelig ha mindre konvensjonelle utfordringer og tilhøre andre filer enn den heterofile. Likevel tenker jeg at uansett hvilke utfordringer dere har er det å forstå hvordan deres relasjon fungerer helt vesentlig.

Et annet eksempel på dette er hvordan dere ser hverandres behov. En klassiker (og jeg beklager at dette er et håpløst kjønnsstereotypt eksempel) er mannen som jobber overtid, vasker bilen, henter barna, og knapt nok får tid til å hente seg inn, og selv om han gjør det i kjærlighet for å få relasjonen til å gå rundt får han ikke det takk han fortjener. Hennes måte å føle seg elsket fra ham er nemlig ikke primært at han gjør alt dette for henne, selv om det nødvendigvis må bli gjort. Nei, hun trenger kanskje fysisk nærhet eller at han bruker tid på henne.

Kanskje du kjenner igjen Chapmans «kjærlighetsspråk» her. Uansett, terapien kan bidra til at vi bedre ser våre behov, og ikke minst at vi ser partnerens behov. Disse kan selvfølgelig være helt andre enn i dette eksemplet.

Eksperiment

I gestalttterapien gjør vi øvelser som vi kaller «eksperiment». Men du kan like gjerne kalle det øvelser. Iblant er det jo ikke nok å bare komme til innsikt om hvordan ting skjer. Det hjelper jo lite at dere kan observere at dere igjen går inn i den vante konflikten, hvis dere ikke vet hvordan dere gjør ting annerledes.

I så fall kan vi gjøre eksperiment. Vi kan teste ut andre måter å gjøre ting i relasjonen. Det kan handle om å lytte uten å gi råd, om å stille åpne spørsmål, om å gi tilbakemelding til partner på en måte vi ikke er vant til, og mye mer. Sånn sett kan dere få øving på å gjøre det dere ønsker å oppnå.

vitenskapskvinne med prøverør, gjør eksperiment
I parterapien gjør vi gjerne «eksperimenter» for å sjekke ut alternative måter å være sammen på. Ikke minst gjør vi eksperimenter for å få en dypere forståelse av hvordan dere fungerer sammen.

Men vi bruker minst like gjerne eksperiment for å oppdage hvor dere står, altså for å utforske funksjonen igjen. Det kan være å prøve å fortelle om en ting fra partnerens perspektiv, det kan handle om å forestille deg din partners drømmer, det kan handle om å bli mer kjent gjennom sensitivitetsøvelser, eller noe helt annet. Ja, det er bare fantasien som setter grenser for hvordan vi gjør eksperiment. Disse oppstår som et kreativt svar på det som skjer i terapirommet.

Jeg må imidlertid understreke at det ikke er sånn at vi skal kaste dere ut i rare øvelser hele tiden. Det meste av parterapi handler stort sett om at vi snakker sammen.

Hvordan velge parterapeut

Skal du komme til meg skal det være fordi du får en god magefølelse eller kanskje noen har anbefalt meg (grunnen til at jeg ikke legger ut anbefalinger på mine hjemmesider er fordi Markedsføringsloven hindrer meg i å gjøre det). Forskning viser at det ikke finnes belegg for at én type terapi er mer effektiv enn andre. Der er analytikere, systematikere, dynamiske, kognitive og emosjonelle terapeuter, og jeg er gestaltterapeut.

Det viktigste for dere er føle at dere får god kjemi med terapeuten, at dere tror på arbeidet som blir gjort i terapirommet, og at dere føler at dere er med på å påvirke terapiforløpet. Så, uansett dere velger å komme til meg eller til en annen terapeut syns jeg dere skal prøve å se etter et menneske dere får tillit til og kanskje også syns er en interessant personlighet.

Hvor lenge går dere i terapi?

Det er umulig å si. Noen kommer et fåtall ganger for å få inspirasjon til en rask retningsendring. Andre går i lang tid. Personlig tenker jeg at parterapi er et så stort privilegium for en relasjon at det jo bare er å fortsette så lenge dere føler at dere får noe ut av terapien. I beste fall kanskje parterapien går fra å være problembasert til å handle om deres utviklingspotensial.

Sex og seksualitet

banan i form av penis, sexologiNoen lurer på om de snakke om sex i terapirommet, fordi de ønsker ikke å gjøre det. Andre føler at det er helt sentralt å snakke om sex, men de vet ikke helt hva de tør å ta inn i terapirommet. Jeg tenker at det aller viktigste er at dere velger hva som er riktig for dere, men dere skal også vite at terapirommet er et sted der alle tanker og lyster kan luftes.

Jeg trenger vel egentlig ikke å si hvor viktig sex er i en relasjon. Sex er sex. Det er noe helt i seg selv. Det er et av de aller mest tydeligste uttrykkene for en relasjon. Dessuten er det så mye av en relasjons vesen som blir satt på spissen i og rundt sex. Det handler om hvordan hverdagen gjør at dere har lyst på hverandre eller ikke. Dermed tenker jeg at vi unnviker noe helt vesentlig om vi ikke snakker om sex.

En annen ting med sex er at mange føler skam for sine egne lyster, og det er overraskende mange som ikke tør å fortelle sin partner om hva de ønsker. Mange har stor potensiale til å bli mer fortrolige med hverandre, selv etter mange års relasjon. For å ikke tale om at de kan oppdage helt nye sider ved hverandre og sin egen seksualitet. Noen velger å bare initiere slike samtaler i terapirommet, og så ta resten i heimen. Andre velger å snakke ut hele de innerste drømmene i terapien.

Jeg vil også si at jeg personlig har tatt nok runder med seksuelle temaer for å tåle å høre det aller meste, og jeg har fått lov til å høre ganske mye i terapirommet. Dere trenger med andre ord ikke tenke at dere ikke kan ta opp noen temaer for å ta hensyn til meg.

Jeg kan nevne at jeg har en faglig interesse generelt om sex, og jeg har en spesiell kunnskap om transpersonligheter samt kinks (bdsm og fetisjisme).

Legninger

Det spiller ingen rolle om dere har ulike eller samme kjønn eller om dere definerer dere utenfor kjønnsnormene. I parterapien kommer dere som par, og det spiller ingen rolle hva slags par dere er.

Altså, dette er bare litt skrap på overflaten, og jeg har lyst til å skrive mye mer om hva parterapi er. Men jeg setter punktum for nå, takker for tålmodigheten, og sier velkommen i parterapi.

Noen viktige influenser

syv prinsipper for ekteskap, john gottman bok

John Gottman

Denne mannen er ikke noe annet enn genial. Han trenger bare å se et par være sammen i noen få minutter før han med stor presisjon kan forutsi om de er et par eller ikke fem år fram i tid. Det han observerer kan sammenfattes i ordet «respekt». Hvis individene i paret har respekt for hverandre holder de sammen. Men så kan de jo være ganske komplisert å lære seg å respektere partneren.

Gottmans bok «The seven principles for making marriage work» inneholder en rekke øvelser et par kan gjøre sammen. Det handler om å bli bedre kjent og den kan være passende om konfliktnivået ikke er for høyt. Jeg anbefaler den varmt og du kan gjerne besøke Gottmans hjemmeside (https://www.gottman.com/) for å få inspirasjon og en rekke øvelser dere kan gjøre sammen.

Gary Chapman

Har du hørt begrepet «kjærlighetsspråk»? Det kommer fra Chapman. Er du en som føler deg sett gjennom at kjæresten anerkjenner deg og sier at du er flink? Er du en som klarer deg uten ord men som bare trenger fysisk nærhet? Mangler du selv ord og prøver å uttrykke din kjærlighet til partneren gjennom å gi en gave eller å gjøre en tjeneste? Disse er eksempler på kjærlighetsspråk, og de fleste pleier å ha et hovedspråk. Gottmans poeng er at vi både uttrykker vår kjærlighet til andre og delvis forventer at andre uttrykker sin kjærlighet til oss gjennom vårt eget kjærlighetsspråk. Selv om det er tydelig at boken er skrevet i en annen kulturell kontekst (Gottman er pastor, han trekker inn Gud i sin teori, og han forventer at kvinnen tar hånd om husarbeidet), så setter den ord på hvordan våre ulike behov kan gi opphav til konflikter.

Tenk på en klassiker med mannen som ikke bare jobber fordi han liker jobben sin, men han gjør det også for familiens skyld (han har «tjenester» som kjærlighetsspråk og han forventer kanskje å få «anerkjennende ord» for hva han gjør), men hun blir bare sur fordi han er fraværende og ikke oppmerksom på henne (hun har «kvalitetstid» som kjærlighetsspråk). Kjærlighetsspråkene kan sette ord på slike konflikter, og ikke minst kan kjærlighetsspråkene gi oss verktøy til å se hverandre slik vi trenger å bli sett.

bok gary chapman kjærlighetsspråk
par holder hverandre i oslo

Andre vesentlige influenser

I våre dager kommer man ikke vekk fra teorien om tilkytningsstiler. Jeg skriver litt mer om disse på mine gestaltterapisider (se link på toppen av siden).

Og det er jo John Gray, han med Mars/Venus-bøkene. Mange syns han er altfor amerikansk og kommersiell, men han setter virkelig fingeren på vesentlige ting.

Jeg digger også Esther Perel. Hun er en steintøff terapeut, og du finner podcasts av henne fra ekte parterapi. Er du interessert i par, relasjoner og parterapi anbefaler jeg disse varmt.

Disse var bare noen få. Jeg skriver mer om mine inspirasjonskilder senere.